SBB:n tavoitteena on luoda ja kehittää ympäristöjä, joissa ihmisten on hyvä elää, asua, työskennellä ja viettää aikaa myös tulevaisuudessa. Yhdessä avainsidosryhmiemme kanssa olemme määritelleet vastuullisuutemme kulmakiviksi energiatehokkuuden, ilmastokuormituksen vähentämisen, kestävien kaupunkien ja yhteisöjen kehittämisen, taloudellisesti kestävän tulevaisuuden, eettisen liiketoiminnan sekä pyrkimyksen olla houkutteleva työnantaja. SBB on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin laaja-alaisesti.

Koska SBB on suurin pohjoismainen toimija sosiaalisen infrastruktuurin kentällä, panostamme paikallisuuteen ja positiiviseen yhteiskunnalliseen kehitykseen niin sosiaalisesta, taloudellisesta kuin ympäristöllisestä näkökulmasta. Yhtiömme paikallisesti toimivat työntekijät mahdollistavat läheisen ja suoran yhteyden sidosryhmiimme. Tavoitteenamme on olla pitkäaikainen omistaja ja kumppani paikallisesti, sekä toimia tiiviissä yhteistyössä suomalaisten kuntien kanssa.

Voit lukea lisää vastuullisuustyöstämme sekä sidosryhmäanalyysistamme englanninkielisestä vuosikertomuksestamme sivulta 38.