Toukokuussa 24.5.2023 SBB:n viidelle kiinteistölle Suomessa on myönnetty käytön ajan Rakennustiedon ympäristöluokitus. Aikaisemmin on ollut haastavaa saada tietoa siitä, millaisen jäljen kiinteistön käyttö ja ylläpito jättävät ympäristöön.

Rakennustiedon ympäristöluokitus on rakentamiselle ja kiinteistön ylläpidolle Suomen oloihin soveltuva luokitus, jonka tarkoituksena on ohjata kestävän kehityksen mukaista rakentamista ja kiinteistön ylläpitoa. Ympäristön huomioiva rakennus säästää vettä ja energiaa, tuottaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä ja säästää rahaa elinkaarensa aikana. Ympäristöluokitus vaikuttaa myös työntekijöiden hyvinvointiin, työympäristön viihtyvyyteen ja nostaa rakennuksen arvoa.

Luokitus pohjautuu eurooppalaisiin standardeihin ja sitoo yhteen alan yhteiset kotimaiset käytännöt kuten sisäilmaluokituksen, Kuivaketju10:n, rakennusten elinkaarimittarit, M1-luokituksen ja Viherkerroin menetelmän.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) on ollut mukana kehittämässä olemassa olevaa ympäristöluokitusta muun muassa arviointikriteerien soveltuvuuden tarkastelussa eri kokoisiin, eri-ikäisiin ja eri paikkakunnilla oleviin ja käyttötarkoitukseltaan poikkeaviin yhteiskuntakiinteistöihin. Lisäksi SBB on osallistunut luokituksen pilotointiin kokemus- ja oppimismielessä viidellä kiinteistöllä.

Yksi Rakennustiedon ympäristöluokituksen saaneista kiinteistöistä on Imatralla sijaitseva Vuoksenniskan koulu. Kiinteistö valikoitui mukaan kohteeksi, koska SBB on tehnyt tiivistä yhteistyötä niin Imatran kaupungin kuin Mitra Imatran Rakennuttajat kanssa ympäristöluokituksen eteen. Mitra vastaa kiinteistön isännöinnistä.

“Edistämme sitä, että Rakennustiedon ympäristöluokitusta hyödynnettäisiin työkaluna laajalti koko Suomessa yhteiskunnallisissa rakennuksissa – oli sitten kyseessä uusi tai vanha rakennus” kertoo Marko Määttä, SBB:n kehitysjohtaja.

“Luokituksen yhtenä tavoitteena on ollut, että vuokralaiset, jotka hallinnoivat kiinteistöjä, ymmärtävät miksi tehdään tiettyjä toimenpiteitä, ja mikä ammattimaisen ja säännöllisen huollon merkitys on ympäristölle.”

Rakennustiedon ympäristöluokituksen saanutta Imatran Vuoksenniskan koulua voidaan tulevaisuudessa hyödyntää esimerkkinä muissa koulurakennuksissa. Muut kohteet toimivat esimerkkinä palvelu- ja hoivakotien sekä virastojen arvioinnissa ja ylläpidossa.

Lisätietoja:
Mikko Heiska
050 532 9675.
mikko.heiska@sbbnorden.fi