SBB omistaa Suomessa noin 200 kiinteistöä yli 90 paikkakunnalla, ja kiinteistöjemme yhteenlaskettu arvo on noin miljardi euroa.

SBB on toiminut Suomessa vuodesta 2018 alkaen. Kiinteistöomistuksemme keskittyvät julkisen sektorin kohteisiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon alan palvelukiinteistöihin. Omistamme niin kouluja, päiväkoteja, perhepalvelukeskuksia, lastensuojelukohteita, erilaisia hoivakoteja ja terveydenhuollon tiloja kuin poliisin tai oikeuslaitoksen hallinnoimia kohteita ympäri Suomea.

SBB etsii aktiivisesti uusia kiinteistöjä Suomessa. Olemme kasvaneet nopeasti ja samalla osoittaneet olevamme luotettava vuokranantaja laajalle joukolle julkisen sektorin toimijoita, toimien lisäksi aktiivisena toimitilakumppanina sosiaali- ja terveydenhuollon yrityksille.

Toimimme vastuullisesti ja pidämme kiinteistövarallisuudestamme hyvää huolta. Tarjoamme vuokralaisillemme terveelliset ja turvalliset tilat toimia ottaen huomioon tämän päivän tarpeet. Lisäksi kannamme vastuumme tulevaisuudesta esimerkiksi erilaisten energiatehokkuushankkeiden ja muun kehittämistyön keinoin.