SBB omistaa Suomessa noin 180 kiinteistöä yli 80 paikkakunnalla, ja kiinteistöjemme yhteenlaskettu arvo on miltei 900 miljoonaa euroa.

SBB on toiminut Suomessa vuodesta 2018 alkaen. Kiinteistöomistuksemme keskittyvät julkisen sektorin kohteisiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon alan palvelukiinteistöihin. Omistamme niin kouluja, päiväkoteja, perhepalvelukeskuksia, lastensuojelukohteita, erilaisia hoivakoteja ja terveydenhuollon tiloja kuin poliisin tai oikeuslaitoksen hallinnoimia kohteita ympäri Suomea.

SBB etsii aktiivisesti uusia kiinteistöjä Suomessa. Olemme kasvaneet nopeasti ja samalla osoittaneet olevamme luotettava vuokranantaja laajalle joukolle julkisen sektorin toimijoita, toimien lisäksi aktiivisena toimitilakumppanina sosiaali- ja terveydenhuollon yrityksille.

Tavoitteemme on pitää kiinteistövarallisuudestamme hyvää huolta ja tarjota vuokralaisillemme terveelliset ja turvalliset puitteet toimia vastuullisen kiinteistönomistajan tavoin.