Kun suurta kiinteistöä kehitetään, valinnoilla on usein kerrannaiset vaikutukset. Esimerkiksi ilmanvaihdon onnistunut päivitys parantaa sisäilmaa ja alentaa energia- ja ylläpitokustannuksia. Myös vuokralaisten tyytyväisyys kasvaa.

Tampereella sijaitseva Mediapolis on monille tuttu kiinteistö, sillä sen käyttäjistä löytyy tunnettuja toimijoita kuten Yleisradio ja Akun tehdas. Kun kiinteistön kehittämistä koskeva aiesopimus julkistettiin tammikuussa, yhteistyökumppaneiden yhteinen suunta oli selvä: Niin Yleisradio, Akun Tehdas kuin Tampereen kaupunki ja Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) näkivät, että uudenlaiselle tuotantokokonaisuuden kehittämiselle on erittäin hyvät edellytykset. Tämä pätee niin paikallisesti, kiinteistön tarjoamien tilojen ja näiden laajennusmahdollisuuksien osalta, mutta myös rakennuksessa jo tehtävien tuotantojen ja toimintatapojen parissa. SBB:lle aiesopimus oli signaali kehittää kiinteistöä kokonaisvaltaisesti laajemman kumppanuusverkoston avulla.

Kaikkien hankkeiden valmistelutöitä SBB:llä ohjaa sitoutuminen kestävän kehityksen edistämiseen. Yrityksen visio on olla ympäristöpositiivinen vuoteen 2030 mennessä.

Keväällä tehtyjen kartoitusten perusteella on tarkoituksenmukaista, että olemassa olevaa kiinteistöä laajennetaan, mutta että uusilla rakennusosilla on yhteiskäyttöisyyden lisäämiseksi myös luontevat ja pysyvät yhteydet olemassa olevaan rakennuskokonaisuuteen. Tämä on hyvä asia monella tapaa, mutta johtaa siihen, että esimerkiksi talotekniikan ja erikoistekniikan suunnittelusta tulee astetta haasteellisempaa. Kun laajennus- ja muutoshanke valmistuu, kiinteistö on uudella tasolla myös energiakäytön osalta, ja se täyttää niin nykyisten kuin uusien tilojen osalta kestävän kehityksen kriteeristöä, sanoo SBB:n projekti- ja kehitysjohtaja Marko Määttä.

 

Aurinkopaneeleja Mediapoliksen katolle?

Määttä muistuttaa, että kiinteistöjen kehittämisessä on vastuullista myös selvittää, voiko energiatehokkuuden edistämisen lisäksi suosia uusiutuvaa energiaa:

Ruotsissa SBB:llä on rakenteilla oma aurinkomaavoimala, ja ensimmäinen tavoitteemme täällä Suomessa on selvittää kiinteistö kerrallaan, mihin kohteisiin voidaan asentaa aurinkopaneelit. Mediapolis on potentiaalinen kiinteistö myös tästä näkökulmasta, koska mahdollinen asennuspinta-ala on erittäin suuri. Tarkempi selvitys on tekeillä.

 

Lisätietoja:

Marko Määttä
Projekti- ja kehitysjohtaja, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
+358 40 356 8520, marko.maatta@sbbnorden.fi