Tampereen Tohlopissa sijaitseva Mediapolis-kiinteistö on tarinankerronnan ja digitaaliteollisuuden keskus, jossa työskentelee ja opiskelee päivittäin yli tuhat henkilöä. Kiinteistön päävuokralaisia ovat muun muassa Yleisradio, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredu. SBB toteuttaa kiinteistössä ilmanvaihdon modernisoinnin, joka parantaa kiinteistön energiatehokkuutta ja sisäolosuhteita.

Kohteen pikafaktat:

  • Paikkakunta: Tohloppi, Tampere
  • Kiinteistötyyppi: Toimistokiinteistö
  • Pinta-ala: 17 000 neliötä

Pääosin opetus-, toimisto-, tuotanto- ja varastokäytössä oleva Mediapolis on rakennettu alun perin vuonna 1978. Kiinteistöä on tämän jälkeen laajennettu vuosikymmenten aikana. Ilmanvaihdon modernisointi on osa kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelmaa, osana SBB:n elinkaarihallintaa. Tällä energiaprojektilla vaikutetaan merkittävästi ja positiivisesti energian kulutukseen.

SBB käynnisti keväällä 2021 kartoituksen ja laskennan energiainvestoinnin selvittämiseksi, sillä kiinteistön energialasku ja CO₂-päästö oli ollut vertaistensa kiinteistöjen joukossa merkittävä. Selvitystyössä tunnistettiin huomattava energiataloudellinen potentiaali, joka muutetaan käyttäjien ja ympäristön hyödyksi ilmanvaihdon modernisointiprojektilla vuoden 2022 aikana. Projektissa tutkitaan kiinteistön kaikki ilmanvaihtokoneet ja valtaosaan vaihdetaan ilmanvaihtopuhaltimet. Samassa yhteydessä ilmanvaihtokanavisto nuohotaan ja ilmavirrat tasapainotetaan. Päästöt vähenevät arviolta 187t CO₂ vuositasolla.

Yhteistyö tärkeää

SBB:llä on lukuisia asiantuntijakumppanuuksia, joiden avulla tämä energiaprojekti toteutetaan. Energiaprojektin päätoteuttajana on LeaseGreen, ja hankkeen etenemistä valvoo kiinteistön jo entuudestaan hyvin tunteva rakennuttajatoimisto HTJ.

Lisätiedot:

Marko Määttä, projekti- ja kehitysjohtaja, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
+358 40 356 8520, marko.maatta@sbbnorden.fi