Elinkaariajattelu on luonnollinen osa SBB:n vastuullista kiinteistökehitystä, jossa elinkaarivaikutuksia arvioidaan analysoidun ja luotettavan tiedon pohjalta. Elinkaariajattelussa arvioidaan esimerkiksi rakennettujen osien säilyttämisen tai uudelleenkäytön mahdollisuuksia.

Kohteen pikafaktat:

  • Paikkakunta: Kivihaka, Helsinki
  • Kiinteistötyyppi: Toimisto- ja laboratoriokiinteistö
  • Pinta-ala: 20 000 neliötä

Suomen Punaisen Ristin veripalvelukeskuksen kiinteistö Helsingin Kivihaassa on tulossa elinkaarensa päähän nykyisessä käyttötarkoituksessaan, minkä vuoksi uuden elinkaaren ja käyttötarkoituksen arviointi ja suunnittelu on ajankohtaista.
Kiinteistö sijaitsee Keskuspuiston laidalla, noin 5 kilometriä Helsingin ydinkeskustasta. Kiinteistöä on rakennettu vaiheittain, ja rakenteellisesti se edustaa tyypillistä 1970-luvun betonirakennusta. Kiinteistö sisältää kuuteen kerrokseen sijoittuvia toimisto-, laboratorio-, tuotanto-, varasto- ja yhteiskäyttötiloja.

Pääkäyttötarkoitus muuttuu

Veripalvelu siirtyy uusiin tiloihin toiselle paikkakunnalle ja kiinteistön erityistiloille on hyvin vaikea löytää vastaavaa pääkäyttötarkoitusta. SBB käynnistikin elinkaaren uudistamisprojektin syksyllä 2021 arkkitehtitoimistojen ideakilpailulla, jonka päätavoite oli luoda innovatiivinen ja korkealaatuinen tontinkäyttöehdotus. Kilpailun jälkeen on tarkoitus käynnistää asemakaavan muutosprosessi yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.
SBB:n lähivuosien tavoite on kehittää alueelle kestävä, pitkäaikainen, terve ja turvallinen asumisen ja olemisen uusi toimintaympäristö, joka palvelee tulevia asukkaita ja muita käyttäjiä sekä yhteiskunnan tärkeitä tukitoimintoja. Samalla otetaan askel kohti SBB:n ympäristöpositiivisuutta.
SBB johtaa hankekehitystä kumppanuuksien kanssa. Kehitysryhmissä etsitään ratkaisuja eri näkökulmista, sekä kaupallisista että teknisistä lähtökohdista. Kiinteistön omistajana SBB vastaa myös kohteen käytön ja operoinnin alustavasta suunnittelusta, sekä kokonaisuuden rahoituksesta.

Lisätiedot:

Marko Määttä, projekti- ja kehitysjohtaja, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
+358 40 356 8520, marko.maatta@sbbnorden.fi